כללי השימוש באתר

www.americasfinestsummercamps.com (“”האתר””). על ידי שימוש באתר (מלבד כאשר הינך קורא את עמוד זה בפעם הראשונה), הינך מסכים לתנאי השימוש להלן. הזכות לשימוש באתר היא אישית ולא מועברת מאדם לאדם או גוף.אלו הם “”תנאי השימוש”” אשר נכללים כתנאים שנרשמים בשימושך ב These “”Terms of Use”” set forth the terms and conditions that apply to your use of www.americasfinestsummercamps.com (the “”Web Site””). .

זכויות יוצאים וסימנים מסחריים

א. כל חומר הנמצא באתר נרשם כזכויות יוצרים מרץ, 2010, מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה, כל הזכויות שמורות.

ב. אף אדם לא מאושר להשתמש, להעתיק או להפיץ כל חלק מהאתר, כולל חומרים גרפיים..

ג. המחנות הטובים ביותר באמריקה וסימנים מסחריים אחרים ו/או סימני שירות (כולל לוגו ועיצוב) הנמצאים באתר הם סימנים מסחריים/סימני שירות אשר מציגים את מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה ואת הסחורה ו/או השירותים הניתנים על ידי מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה. סימנים שכאלה לא ישומשו תחת שום נסיבות ללא אישור בכתב ממחנות הקיץ בטובים ביותר באמריקה..

לינקים לאתרים מגוף שלישי

מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה עלולים לספק לינקים לאתרי גוף שלישי לנוחות המשתמשים באתר. מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה לא שולטת האתרי גוף שלישי ואינה אחראית לתכניו או שייכת ל אתרי גוף שלישי ולינקים מהאתר. מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה לא נותנת חסות, ממליצה או משארת אתרי גוף שלישי הקשורים בלינק לאתר. מחנות הקיץ הטוביםם ביותר באמריקה אינה אחרית לכל גוף עבור התוכן או השימוש בתוכן הזמין על ידי הלינק..

חוסר ייצוג על אחריות: הגבלות וחבות

המידע והחומרים על גבי האתר עלולים להכיל אי דיוקים טכניים ושגיאות כתיב. שינויים משתנים באופן עונתי למידע להלןץ מחנות הקית הטובים ביותר באמריקה אינה אחראית או מבטיחה אך מידע, חומרים או גרפיקה באתר, כולם נמצאים כמו שהם, ללא אחריות לגבי המידע, החומרים, הגרפיקה באתר, כולל כל הקשור לאחריות על מסחריות, כושר למטרה מסוימת ואי הפרה. לא שום יוצא מן הכלל בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל תאוראית שחזור. בחוק או בשוויון לכל נזק, כולל ללא הגבלות, מיוחד, ישיר, תאונה או השלכתי או נזק עונשי (לרבות אבל לא רק אובדן שימוש או איבוד רווחים) העולים מ או באיזשהו אופן קשורים עם שימוש במידע או שירותיו, או כשלון לספק מידע או שירותים באתר.

שינויים לתנאי השימושe

מחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה מחזיקים בזכות לשנות את תנאי השימוש האלה בכל זמן על ידי פרסום תנאי שימוש חדשים במקום זה. אתם יכולים לשלוח אי מייל למחנות הקיץ הטובים ביותר באמריקה עם כל שאלה לגבי תנאי השימוש ב contact form