Camp Laurel - 3 שעות מבוסטון

מחנה לורל הוא מחנה קיץ מלא לילדים בגילאי 7-15 ב רדפילד , מיין .

Camp Laurel - שבעה שבועות מחנה קיץ במיין
שבעה שבועות מחנה קיץ במיין חמישה שבועות אופציה בינלאומית 3 שעות מבוסטון
שבעה שבועות מחנה קיץ במיין חמישה שבועות אופציה בינלאומית 3 שעות מבוסטון
Camp Laurel - https://www.camplaurel.com/

חוויות הקיץ הטובות ביותר!