Camp Laurel - 3 שעות מבוסטון

מחנה לורל הוא מחנה קיץ מלא לילדים בגילאי 7-15 ב רדפילד , מיין .

  • שבעה שבועות מחנה קיץ במיין
  • חמישה שבועות אופציה בינלאומית
  • 3 שעות מבוסטון
  • 26 ביוני - 13 באוגוסט 2019 (ארה""ב)
    26 ביוני - 28 ביולי 2019 (בינלאומי)
Camp Laurel - שבעה שבועות מחנה קיץ במיין
שבעה שבועות מחנה קיץ במיין חמישה שבועות אופציה בינלאומית 3 שעות מבוסטון
שבעה שבועות מחנה קיץ במיין חמישה שבועות אופציה בינלאומית 3 שעות מבוסטון
Camp Laurel - https://www.camplaurel.com/

חוויות הקיץ הטובות ביותר!