Summer Discovery -

תכנית הלימודים בחו”ל הגדולה ביותר בעולם ללימודי תיכון ופרה-מכללה.

  • העשרה פרה-מכללה ו מכוני עסקים לתלמידי תיכון
  • בתיכון הפופולרי ביותר בעולם מראש למכללה וללמוד תוכניות בחו"ל
  • מועדי התוכנית נעים בין אמצע יוני לאמצע אוגוסט
Summer Discovery - העשרה פרה-מכללה ו מכוני עסקים לתלמידי תיכון
העשרה פרה-מכללה ו מכוני עסקים לתלמידי תיכון בתיכון הפופולרי ביותר בעולם מראש למכללה וללמוד תוכניות בחו
העשרה פרה-מכללה ו מכוני עסקים לתלמידי תיכון בתיכון הפופולרי ביותר בעולם מראש למכללה וללמוד תוכניות בחו
Summer Discovery - https://www.summerdiscovery.com

חוויות הקיץ הטובות ביותר!